پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

دسته بندي : گوناگون
مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 64
فهرست مطالب

ايمني كار با مواد شيميايي

ايمني شيميايي

خطر فيزيكي

خطر بهداشتي

راههاي ورود

علايم و نشانه ها

سازمان های استاندارد

آزمايشگاه استاندارد OSHA

دستور العملهاي بهداشت مواد شيميايي

ايمني كار با مواد شيميايي

تجهيزات حفاظت فردي (PPE)

هودهاي شيميايي

برنامه بازرسي هودهاي شيميايي

برچسب ها

مثال برچسب ها

برچسب ها00000

سیستم هماهنگ جهانی  ( GHS )1

سیستم هماهنگ جهانی

نگهداري ايمن

نكات قابل توجه در نگهداري مواد شيميايي

نگهداري مايعات قابل اشتعال

نگهداري موادشيميايي خورنده  

مواد واكنش زا

تشکیل پراکسید

مواد شيميايي مبرد   

سيلندرهاي گاز

و  . .  . .

قسمتی از پاورپوینت

ايمني كار با مواد شيميايي

1- مفاهيم در ايمني شيميايي

2- نگهداري و استفاده از مواد شيميايي

3- دفع مواد شيميايي

4- كمك هاي اضطراريايمني شيميايي ........

Toxicity –            قابليت يك ماده شيميايي كه سبب صدمه به فرد ميشود

 Hazard -         پتانسيل بالقوه يك ماده كه مي تواند تحت شرايط استفاده    از آن سبب حادثه شود

 
•حمل نقل مناسب موادشيميايي باسميت بالا ميتواند مناسب باشد
•حمل و نقل نامناسب مواد شيميايي با خطر كم بسيار خطرناك خواهد بود

خطر فيزيكي....
 *مشخصات فيزيكي يك ماده شيميايي

قابل اشتعال= ماده اي كه به آساني آتش مي گيرد و سريعا مي سوزد و به صورت گاز–مایع – جامد وجود دارند. مایعات قابل اشتعال معمولا نقطه اشتعال زیر 7/37درجه دارند، ماننداستن  .                                                                                         *Flammable

قابل احتراق = مشابه موادقابل اشتعال  هستند اما به آسانی محترق نمی شوند ومعمولا نقطه اشتعالی بین 72/37تا 33/93 درجه دارند. مانند کروزن.                                                                                                *Combustible

قابل انفجار= مواد منفجر شونده وموادي كه گاز آزاد كرده و  سبب انفجار مي شود                                  *Explosive              

اكسيد كننده= موادي که سوختن مواد دیگر را طی واکنش یا تغییر شیمیایی تسهیل می کنند. مانند نیترات آلومینوم     *Oxidizer

پراكسيدهاي آلي= موادي كه داراي اكسيژن مزدوج مي باشند و فعال و ناپايدار هستند. مانند متیل اتیل کتن پراکسید

                                Organic peroxide                                                                                   *

 

 

ناپايدار= موادي كه هنگام مواجهه با شوک ، حرارت یا فشار ممکن است به راحتی با مواد دیگر واکنش دهند یا واکنش خود به خودی داشته باشند ودرهنگام حمل و نقل و نگهداري تمايل به تجزيه دارند . مانند پراکسید ها.    

                                                                                                                               *Unstable

واكنش پذير با آب = موادي كه با آب واكنش داده  ايجاد گاز قابل اشتعال يا يك خطر بهداشتي مي كنند. مانند سدیم

                                                                                                          *Water reaction               

 آتشگیر= مواد قابل اشتعالی که خود به خود با شعله ای درونی در دمای زیر 4/54 درجه سلسیوس می سوزند .

      مانند  فسفر سفید                                                                                                 pyrophoric *         

و . . .

دسته بندی: گوناگون

تعداد مشاهده: 1494 مشاهده

کد فایل:19296

انتشار در:۱۳۹۷/۳/۶

حجم فایل ها:5446


اشتراک گذاری:
 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط