فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت درباره قیمت گذاری انتقالی

پاورپوینت درباره قیمت گذاری انتقالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 53 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بورس اوراق بهادار

پاورپوینت بورس اوراق بهادار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 130 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد بانکداری اسلامی

پاورپوینت در مورد بانکداری اسلامی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کیفیت سود

پاورپوینت درباره کیفیت سود | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 87 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پولشویی

پاورپوینت پولشویی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بانکداری اسلامی

پاورپوینت بانکداری اسلامی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 14,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بانکداری الکترونیکی

پاورپوینت بانکداری الکترونیکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کسب و کار خانوادگی

پاورپوینت کسب و کار خانوادگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قبضة مالکیت و تجدید ساختار

پاورپوینت قبضة مالکیت و تجدید ساختار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیامدهای اقتصادی،احتماعی،سیاسی و فرهنگی قاچاق

پاورپوینت پیامدهای اقتصادی،احتماعی،سیاسی و فرهنگی قاچاق | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی