فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت مدیریت بحران

پاورپوینت مدیریت بحران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد فنون مذاکره

پاورپوینت در مورد فنون مذاکره | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت بحران سیل

پاورپوینت مدیریت بحران سیل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در سازمان

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در سازمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 59 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت زمان

پاورپوینت مدیریت زمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 51 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کایزن (بهبود مستمر)

پاورپوینت کایزن (بهبود مستمر) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره موضوع کار و کارگر

پاورپوینت درباره موضوع کار و کارگر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت مذاکره

پاورپوینت مدیریت مذاکره | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازاریابی الکترونیکی

پاورپوینت بازاریابی الکترونیکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی