فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت هایپوناترمی

پاورپوینت هایپوناترمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاوپوینت قلب مصنوعی

پاوپوینت قلب مصنوعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فیزیولوژی قلب

پاورپوینت فیزیولوژی قلب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 59 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره گاز مونواکسید کربن

پاورپوینت درباره گاز مونواکسید کربن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاوپورینت ووشرری بانکروفتی

پاوپورینت ووشرری بانکروفتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربرد شرح حال ومعاینه بالینی برای تشخیص کمردرد

پاورپوینت کاربرد شرح حال ومعاینه بالینی برای تشخیص کمردرد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی

پاورپوینت پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 68 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کاهش و کنترل وزن

پاورپوینت درباره کاهش و کنترل وزن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 98 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره فصد

پاورپوینت درباره فصد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره درخودماندگی(اوتیسم)

پاورپوینت درباره درخودماندگی(اوتیسم) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای پزشکی

پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای پزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد تیروئید

پاورپوینت در مورد تیروئید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 77 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی